Samuel Blàzquez

"Always trying to improve my skills”

Llicenciat en antropologia i geografia per la Universitat de Barcelona (UB), màster en Gestió de la ciutat i postgrau en Sistemes d’Informació Geogràfica per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i estudis en Enginyeria tècnica Informàtica de Sistemes. Ha participat en diverses recerques centrades en immigració, polítiques públiques i educació, tot realitzant anàlisi qualitativa, quantitativa i treball de camp (CISAL-UPF, DCPIS-UPF, FJB). Ha participat com a documentalista en exposicions centrades en el fenomen de la immigració com “Barcelona connectada, ciutadans transnacionals” (MUHBA 2009) i “La immigració, ara i aquí” (Palau Robert 2008). També ha estat professor de secundària a l’educació pública i becari a la Universitat de Barcelona.

Actualment col·labora en diversos projectes de la Fundació Jaume Bofill, desenvolupa prototips de visualització de dades mitjançant SIG i tasques de gestió i implementació de continguts en línia.

 

Projects 9

Impuls d’una xarxa d’experts d’alt nivell internacional en el camp de l'ensenyament convençuts de la necessitat d’innovar i promoure noves pedagogies i línies de recerca emergents.

Videoconferències on diferents ponents reflexionen sobre una temàtica concreta en format àudio o vídeo i un grup de participants segueixen la sessió plantejant les seves preguntes o reflexions.