Sanmartí, Maria Ona

Va estar a l’àrea de treball de camp del PaD durant la 6ª onada (2007) de l’enquesta.  Va coordinar l’equip d’enquestadors del PaD a Barcelona la 6a onada (2007) de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.