Santiago, Paulo

Paulo Santiago és analista sènior en la Direcció d'Educació i Capacitats de l'OCDE des de l’any 2000. Ha estat el coordinador d'avaluació i política de valoració a nivell escolar, que va portar a la publicació per part de l'OCDE, l'any 2013, de Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment. És coordinador d'una revisió sobre l'efectivitat en l'ús dels recursos a les escoles i també ha assumit la responsabilitat d'importants revisions per països de la política del professorat i la política de 'educació superior.