Scandurra, Rosario

Rosario Scandurra és llicenciat en Ciències Polítiques, màster en Polítiques públiques i socials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Johns Hopkins University i becari predoctoral FI en la Universitat de Barcelona (UB).

 

Projects 3

PIAAC (Assessment of Adult Competencies) és una prova impulsada per l’OCDE i els seus països membres per avaluar les competències de la població adulta en tres grans àrees de competències: lectora, matemàtica i solució de problemes en entorns tecnològics.

La recerca Formació Professional i Ocupació a Catalunya parteix d'una revisió d'indicadors des d'una perspectiva comparada i internacional per tal d'aportar dades i evidència rellevant per l'FP a Catalunya. La recerca permet desmentir alguns tòpics sobre l'FP i aporta coneixement útil a la millora del model actual d'FP.