Segú, Josep Lluís

Josep Lluís Segú és soci i director general de DEP Institut i director general de Educaweb. Impulsor dels Premis Educaweb d’orientació acadèmica i professional que actualment recull un banc estatal de bones pràctiques d’orientació desenvolupades per professionals, institucions educatives, organitzacions, administracions i empreses.

És emprenedor i inversor en empreses d’impacte social. És llicenciat en medicina.

Projects 1

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat