Simón, Marta

Màster en Didàctica de les Ciències Experimentals per la UAB, catedràtica d’Educació Secundària i llicenciada amb Grau en Ciències Químiques per la UB. 

Coordinadora del programa ARGÓ i membre de la Unitat Docent de l’ICE de la UAB. Ha treballat com a docent del Màster de Didàctica de les Ciències Experimentals de la UAB, com a tutora del Pràcticum del mateix màster i del màster de la UPF, tant des de la Universitat com des de l’institut. Ha estat docent d’Educació Secundària durant 34 anys i ha ocupat càrrecs de coordinació pedagògica i cap d’estudis en diferents juntes directives i en diferents instituts.

Ha participat  en diferents grups de treball de professors i en el disseny de diferents materials pedagògics de ciències experimentals. Ha estat una de les autores de l’obra El camí de l’Energia: contextos d’aprenentatge a secundària, premi de pedagogia Abacus 2006.

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.