Elena Sintes

Doctora en Sociologia i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Amb una àmplia trajectòria com a investigadora en polítiques públiques de temps i educació, ha treballat fent recerca a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona i, en els darrers anys, a l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Anteriorment havia treballat en el el Programa de Temps i Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona.

Ha col·laborat amb la Fundació Jaume Bofill en diversos projectes, entre els quals destaca l'elaboració dels informes A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua i Escola a temps complet. Cap a un model d'educació compartida. També hi ha dirigit el projecte  Via Universitària. Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris.

Proyectos 8

Per què obrir l'educació? Contra les desigualtats educatives

Proposta d’un nou model d’horari per a l’escola d’avui: promou la salut, el benestar i l’aprenentatge dels infants i adolescents, amplia les oportunitats educatives de l’alumnat integrant activitats lectives i opcionals dins d’un mateix projecte educatiu i s’adequa a les necessitats dels projectes d’innovació i transformació pedagògica.

Actos 8

Les Ganztagsschulen: un model d’escola per a la qualitat pedagògica, l'equitat educativa i el benestar
22/01/2020
18:00h - 20:00h
Com fer possibles uns altres horaris escolars?
23/10/2019
09:00h - 14:00h

Sala Teatre del CCCB

Una aliança per connectar temps i espais educatius. Suma-t’hi!
29/01/2018
11:00h - 19:00h