Elena Sintes

Doctora en Sociologia i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Amb una àmplia trajectòria com a investigadora en polítiques públiques de temps i educació, ha treballat fent recerca a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona i, en els darrers anys, a l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Anteriorment havia treballat en el el Programa de Temps i Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona.

Ha col·laborat amb la Fundació Jaume Bofill en diversos projectes, entre els quals destaca l'elaboració dels informes A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua i Escola a temps complet. Cap a un model d'educació compartida. També hi ha dirigit el projecte  Via Universitària. Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris.

Projectes 8

Diagnosi sobre la situació del reforç escolar a Catalunya, en què volem identificar què cal fer per posicionar el reforç escolar com un element clau en el combat contra les desigualtats educatives i, per tant , com a eix d’actuació d’una política educativa orientada a l’èxit educatiu.

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?

Actes 8

L’equitat i la diversitat a la universitat
25/05/2016
09:00h - 13:00h
15/01/2013 - 13:15

Palau Macaya

08/11/2012 - 18:00

Sala d'Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya

  •