Elena Sintes

Doctora en Sociologia i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Amb una àmplia trajectòria com a investigadora en polítiques públiques de temps i educació, ha treballat fent recerca a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona i, en els darrers anys, a l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Anteriorment havia treballat en el el Programa de Temps i Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona.

Ha col·laborat amb la Fundació Jaume Bofill en diversos projectes, entre els quals destaca l'elaboració dels informes A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua i Escola a temps complet. Cap a un model d'educació compartida. També hi ha dirigit el projecte  Via Universitària. Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris.

Projectes 7

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?

"Via Universitària" és una enquesta en línia als estudiants universitaris per tal de conèixer qui són, com és el seu pas per la universitat i què n’esperen.

Actes 7

15/01/2013 - 13:15

Palau Macaya

08/11/2012 - 18:00

Sala d'Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya

  •