Elena Sintes

Doctora en Sociologia i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Amb una àmplia trajectòria com a investigadora en polítiques públiques de temps i educació, ha treballat fent recerca a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona i, en els darrers anys, a l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Anteriorment havia treballat en el el Programa de Temps i Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona.

Ha col·laborat amb la Fundació Jaume Bofill en diversos projectes, entre els quals destaca l'elaboració dels informes A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua i Escola a temps complet. Cap a un model d'educació compartida. També hi ha dirigit el projecte  Via Universitària. Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris.

Projectes 6

"Via Universitària" és una enquesta en línia als estudiants universitaris per tal de conèixer qui són, com és el seu pas per la universitat i què n’esperen.

Aquesta recerca recull el coneixement disponible sobre els impactes socials i educatius de la jornada escolar contínua.

Actes 6

15/01/2013 - 13:15

Palau Macaya

08/11/2012 - 18:00

Sala d'Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya

  •