Sol, Àgata

Àgata Sol Rueda, secretària general de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.