Solsona, Núria

Núria Solsona Pairó, química, màster en Didàctica de les Ciències Experimentals i Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és membre de CoeducAcció.

Autora de nombrosos articles i de publicacions, com Mujeres científicas de todos los tiempos; La química de la cocina; “Factores a tener en cuenta para abordar la Coeducación en un centro educativo” a Historia y filosofia de la Ciencia; Aprender a cuidar y a cuidarnos; "Los saberes científicos de las mujeres"; "Marie Curie y algunas categorías de análisis de las biografías científicas"; "Mujeres en la Historia de la Ciencia, Redefinir y resignificar la historia de la alquímia: Marie Meurdrac" i Química en contexto culinario.

Projectes 1

Quina aportació pot fer la reflexió i la pràctica pedagògica a la solució dels problemes que les dades PISA posen sobre la taula? Quines accions poden implementar-se a l’aula i al centre educatiu per a millorar la qualitat dels aprenentatges?