Teixidor, Marga

Marga Teixidor, professora de formació inicial i permanent del professorat a l'ICE de la UAB.