Todeschini, Federico

Federico Todeschini Atilio és analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

Projectes 1

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.