Torras, Laia

Laia Torras Sagristà, politòloga i va ser coordinadora de l'Àrea de Democràcia de la Fundació Jaume Bofill.

Projectes 1

Aquest informe analitza les magnet schools dels EUA com una estratègia d’innovació educativa per combatre la segregació escolar i garantir una oferta educativa d’alta qualitat per a tot l’alumnat.