Trenchs, Mireia

Mireia Trenchs i Parera és professora de Lingüística Aplicada al Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. És també vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica. És investigadora principal del grup de recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI-UPF) i membre del grup de recerca consolidat ALLENCAM.

Projects 1

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.