Trilla, Jaume

Membre de CIREM (Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània) i Grup de Recerca en Educació Moral.