Ubieto, José Ramón

Psicoanalista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).