Usart, Mireia

Doctora en educació i TIC. Investigadora post-doctoral al grup de recerca ARGET en l’àmbit de les tecnologies educatives i la competència digital. Professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.