Valls, Jordi

Jordi Valls, de la Federació d'Escoltisme i Guiatge de Catalunya.