Valls, Pepa

Coordinadora de Gestions Creatives, treballa per projectes del grau d’Educació Infantil de la Universitat de Lleida.