Vallvé, Claudia

"Llegint, escoltant i aprenent cada dia"

Claudia Vallvé, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser una de les primeres generacions d’Erasmus i va tenir la oportunitat d’estudiar el darrer curs de sociologia a la East London University.

Amb més de 20 anys d’experiència professional, ha treballat en diferents tipus d’organitzacions tant públiques com privades. Actualment és sòcia de Xarxa Consultors i col·labora de manera estable amb la Fundació Jaume Bofill.  Escriu setmanalment al bloc Cuestión de Método, on reflexiona sobre temes relacionats la investigació social.

Viu la seva feina amb entusiasme i curiositat per entendre el món que l’envolta.

Projectes 3

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.

L'objectiu de la recerca és revisar el sistema de beques de suport a la formació o altres modalitats de finançament individual actual i explorar models provats amb èxit per proposar modalitats alternatives més ajustades a la necessitats actuals.

Notícies 1