Vargas, Carlos

Oficial sènior de Projectes de la Secció d'Aliances, Cooperació i Recerca de la UNESCO i coordinador del programa Rethinking Learning in a Complex World.