Vega, Alfredo

Alfredo Vega és el nou diputat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona pel mandat 2019-2023. Nascut a la població de Motos (Guadalajara) el 1957 ha estat alcalde de Terrassa des del novembre del 2017 fins el passat mes de juny.

Mestre de formació i vinculat des de sempre a l’educació, abans de ser regidor va ser director de l’escola Pere Viver de Terrassa, i durant més de cinc anys coordinador de la junta de directors i directores d’escoles públiques de primària de la ciutat. 

Vega va ser escollit per primer cop regidor de l’Ajuntament de Terrassa l’any 2007, i durant els diferents mandats municipals ha estat responsable de diverses àrees, entre les quals hi ha les de Serveis a les persones, Educació, Esports, Universitats, Hisenda i Serveis generals.  

Actes 1

05/02/2020
09:00h - 19:30h

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona