Verger, Antoni

Antoni Verger i Planells, investigador Ramon y Cajal y Marie Curie del Departament de Sociologia de la UAB, i membre del GEPS de la mateixa universitat. Ha desenvolupat projectes de recerca i assessoria per la Universitat d’Amsterdam, la UNESCO i diverses agències de desenvolupament internacional.

Projects 2

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill i orientat a contribuir al debat sobre els objectius per a l’educació mundial post 2015, que es presentarà enguany a la UNESCO i a la comunitat internacional.

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.