Verrié, Milena

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (UAB) i Postgrau en Cooperació per al Desenvolupament (UAB-CIDOB). Actualment és sòcia cofundadora d’EST, Estudis Socioeconòmics i TIC, des d’on realitza estudis i projectes en els àmbits de la innovació, desenvolupament local, mercat de treball i formació estestudis.cat.

Prèviament ha treballat per entitats locals i organismes internacionals coordinant projectes sobre planificació estratègica, gestió municipal i emprenedoria, entre altres. Des del 2004 està especialment vinculada amb el sud del Mediterrani: Algèria, Líbia, Tunísia i principalment Marroc, on va treballar durant uns anys des del Programa ART del PNUD i després ha seguit realitzant projectes d’assistència tècnica i formació a tècnics municipals i entitats marroquines. 

 

Projects 1

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?