Vicens, Joan-Albert

Patró de la Fundació Jaume Bofill.