David Vilalta

"Mestre que vol contribuir en la construcció d’una educació pública, laica, amb equitat, sense segregacions i d’alta qualitat"

Mestre. Diplomat en Ciències Humanes. Màster en Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre de l’equip ICE-UAB “Un enfocament global de l’aprenentatge”. Ha estat membre dels equips “La Cultura Matemàtica de les Persones” i “L’ensenyament i aprenentatge de les CCEE a infantil i primària”.

Fundador i activista de l'ONG Mestres per Bòsnia. Educador en institucions de la Direcció General d’Atenció a la Infància. Mestre d’educació primària exercint tutories, l’especialitat d’Educació Física, la secretaria i cap d’estudis. Ha estat professor associat del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals de la UAB.

Té experiència en formació permanent del professorat: del 2005 al 2017 ha après molt com a membre de la unitat de formació permanent de l’ICE de la UAB, participant en el disseny i la implementació d’accions com la creació de la Xarxa d’escoles de nova creació, la Xarxa d’escoles que aprenen, el Pla: Innovar per Aprendre o Mirades de mestres. Ha coordinat la secció “tema del curs” de la revista Guix (ed. Graó).  Autor d’articles sobre innovació educativa.

Col·labora amb el Consorci d’Educació de Barcelona en el programa Eines pel Canvi. Actualment en comissió de servei del Departament d'Ensenyament per la coordinació de la formació del programa "Magnet: aliances per a l’èxit educatiu" impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament i l’ICE de la UAB.