Vilalta, Josep M.

Josep M. Vilalta Verdú és secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i director executiu de la Global University Network for Innovation (GUNi), xarxa mundial d'universitats que promouen la UNESCO, la Universitat de les Nacions Unides i l'ACUP. Ha exercit diversos càrrecs i responsabilitats a la Generalitat de Catalunya, a les universitats i també ha col·laborat  amb organismes internacionals i d'altres països.

Especialista en gestió i polítiques públiques, polítiques educatives i gestió universitària i de la recerca, ha estat professor en diversos centres universitaris i de formació a Catalunya i en altres països. Ha publicat extensament en revistes i llibres sobre les següents temàtiques principals: gestió i polítiques públiques, educació, universitats i política científica. Ha participat en diversos projectes i grups d’experts de la Generalitat de Catalunya, la Comissió Europea, l’OCDE, la UNESCO, i en diversos països.

Projects 1

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.

Events 3

Quin és el rol de l’Educació Superior en l’execució dels objectius de l’Educació 2030.
10/08/2015 - 09:00
From Higher Education for EFA (HEEFA) to Sustainable Development Goal (SDG) 4: Building on Achievements
10/08/2015 - 09:00

Recinte Modernista de Sant Pau / Sant Pau Art Nouveau Centre UNESCO World Heritage Site

¿Cuál es el rol de la Educación Superior en la ejecución de los objetivos de la Educación 2030?
10/08/2015 - 09:00