Zancajo, Adrián

Adrián Zancajo, investigador del grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS). 

Projectes 5

Dades obertes per a la recerca en educació vol generar coneixement sobre les bases de dades que serien útils per a la recerca, la manera d’accedir-hi i l’opinió de la comunitat investigadora sobre les dades obertes.

Anàlisi a fons les dades PISA 2012, sempre des de la mirada de la desigualtat i cercant fórmules que millorin la qualitat educativa del nostre país.