Sílvia Zurita

"No sé treballar sense entusiasmar-se pel que faig"

Doctora en Química per la Universitat de Barcelona, té una llarga experiència com a docent i com a formadora del professorat, especialment en temes lligats a la innovació educativa en els camps de Ciències i Tecnologia. Ha participat en projectes europeus com Ingenious i Go Lab, i ha coordinat el grup del treball del Roboresme. Actualment treballa en la coordinació del projecte Magnet, promogut pel Departament d’Educació i la Fundació Bofill, i impateix classes al Màster en Formació del Professorat de la UPC.

Diu que no sap treballar sense entusiasmar-se pel que fa, i que aprendre i col·laborar a millorar una mica el lloc on som són dues de les coses per les que val la pena viure.

Més informació al  Qui és Qui.

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.

Events 2

Els seminaris i els laboratoris d’Educació Demà arriben a terres gironines
02/23/2017 - 18:00