Microdades del PaD

Les matrius del PaD són de descàrrega lliure, us n’oferim dues: A_K INDI LLAR, que inclou la informació principal de les onze onades, tant individual com de llar i A_K INDI LLAR EDU, que afegeix informació longitudinal corresponent a educació. En els llibres de codis pots veure’n el contingut, tant de la general, com de la que inclou informació monogràfica d’educació, i en el manual d’ús pots consultar les característiques de les matrius, el mostreig, etc.

En aquest apartat també hem inclòs dues guies molt útils: una introductòria a l’anàlisi longitudinal, amb exercicis que podeu replicar; l’altra per a la creació de matrius de parentiu de pares i fills, per fer anàlisi intrafamiliar