Notícies

La formació permanent del professorat té un impacte positiu en els resultats de tots els perfils d'alumnat i en totes les etapes educatives

L'efecte positiu de la formació permanent és similar al de la reducció de les ràtios alumnes-professor a l'aula

Un professorat ben preparat, un professorat de qualitat és una garantia d’èxit per al sistema i les oportunitats educatives dels seus alumnes. En un moment com l’actual, on Catalunya té plantejats reptes educatius de primer ordre, com la...

07/06/2019
Mites i realitats sobre l’acompanyament de les famílies a l’escolaritat. Què funciona?

Les famílies són claus en l’educació dels seus fills i filles, però, com es pot donar suport a les famílies per fer-les còmplices en l’acompanyament a l’escolaritat? Els programes existents funcionen per millorar el rendiment acadèmic? Quines barreres dificulten l’acompanyament familiar? 

És sabut que els programes d’implicació parental en l’educació són efectius per a tot tipus de...

17/09/2018
No més alumnes “perduts”: la importància de l’orientació i l’acompanyament en l’àmbit educatiu

L’evidència és clara: una bona part dels alumnes que “es perden” en el seu procés d’escolarització no ho faria si disposessin d’uns bons serveis i recursos d’orientació i acompanyament. I “perdre’s” en l’educació pot voler dir des de tenir dificultats per encarar l’estudi o la tria de determinades matèries, a abandonar prematurament els estudis, ja sigui per resistència o desafecció escolar, o...

03/09/2018
Desaprendre a l’estiu: riscos i programes que funcionen

És sabut que les vacances d’estiu deturen el ritme d’aprenentatge d’infants i adolescents, i en molts casos el fan retrocedir; és el que es coneix amb el nom de summer loss. Més encara, la recerca internacional ha demostrat que aquesta pèrdua en els aprenentatges no afecta a tots els alumnes per igual, sinó que principalment es produeix entre els grups socialment més vulnerables....

09/07/2018
La implicació familiar en l’educació dels fills: estratègies i programes que funcionen

És evident que la família és un actor educatiu de primer ordre i que allò que passa a la llar té una influència decisiva en els processos d’aprenentatge d’infants i adolescents. Per tant, hauríem d’esperar que aquelles intervencions que aconsegueixin implicar les famílies en l’escolarització dels fills i orientar-les en la direcció adequada acabaran tenint un impacte positiu en el seu progrés...

02/07/2018