Crida. Biblio(R)evolució

 

Biblio(r)Evolució: Rempensem els usos de la biblioteca escolar busca 30 centres educatius que vulguin definir i cocrear usos innovadors que integrin la biblioteca escolar com un agent que respon als reptes actuals de l’educació.

Però també, i d’una forma molt especial, en incitar a la comunitat educativa a participar d’un debat ric sobre el paper clau de la biblioteca escolar en tant que agent de transformació educativa. Un debat que ens agradaria que perduri en el temps, més enllà de la pròpia Crida.

I a més, pretenem fer-ho potenciant processos participatius i creatius, que mobilitzin, durant uns mesos, a tota la comunitat educativa en pro del repte plantejat.

Què us proposem?

Iniciar un procés intern de reflexió al vostre centre educatiu comptant amb:

  • Kits metodològics basats en el design thinking que orientaran la co-creació, els processos de canvi, la presa de decisions i les solucions del vostre centre.
  • Formació pràctica que ajudi a orientar-se a l’hora de repensar la biblioteca escolar com un agent actiu per a la transformació i millora educativa.
  • Accés a materials vinculats a pràctiques inspiradores de biblioteques escolars.
  • Mentoria, que podrà ser individual o grupal, presencial o virtual, per part de 10 experts/es en biblioteca escolar que acompanyaran els processos de cocreació de les propostes.
  • Visites a centres educatius amb biblioteques escolars actives i vives.
  • Espais per inspirar-vos i per compartir els vostres coneixements, reflexions i idees amb d’altres persones i centres educatius que també repensen els usos de la seva biblioteca escolar.

Com participar?

Si sou un centre educatiu d’educació infantil i primària, de secundària o una escola bressol que esteu interessats en presentar-vos a la crida, ompliu el Formulari de participació i llegiu atentament les Bases de la Crida Biblio(r)Evolució: Repensem els usos de la biblioteca escolar.

I si sou un centre educatiu que ja heu repensat els usos de la biblioteca escolar, doneu-vos d'alta al mapa Qui és qui, i compartiu la vostra experiència!

Per a més informació podeu contactar amb Àlex Cosials: acosials@fbofill.cat

Quin calendari segueix la crida?

La data màxima per a complimentar el formulari de participació és el 15 de gener de 2018.

 

Altres col·laboradors
Amical Wikimedia, Clijcat, Gremi de Llibreters de Catalunya, Bibliomèdia, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, Gretel, Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura, Fundació.cat