Competències al llarg de la vida de la població adulta (PIAAC 2012)

 

Els estudis d’educació comparada i l’anàlisi de bases de dades internacionals ha estat una de les línies de recerca més exitoses de la Fundació Jaume Bofill. A diferència de la gran majoria de bases de dades nacionals, les estadístiques internacionals són de lliure accés per tot tipus d’institucions i persones. L’ús polític d’aquestes dades no ve determinat per la seva propietat o gestió sinó per la capacitat tècnica d’analitzar‐les i mobilitzar‐les en favor d’una determinada visió de l’educació i la societat. Aquest ha estat l’èxit de la Fundació Jaume Bofill quan ha treballat bases de dades internacionals com PISA i s’ha convertit en una de les seves principals contribucions al debat educatiu a Catalunya.

PIAAC (Assessment of Adult Competencies) dóna l’oportunitat d’estendre aquesta estratègia més enllà de l’educació obligatòria i incorporar la Fundació Jaume Bofill als debats polítics sobre l’educació secundària post‐obligatòria, la política d’educació superior, la formació al llarg de la vida i els rendiments de l’educació en el mercat de treball. Anàlisi de les dades PIAAC permetrà a la Fundació Jaume Bofill incidir en tots aquests debats educatius i socials amb la força i la legitimitat que proporciona l’evidència empírica internacional. Aquest projecte de recerca pretén ajudar la Fundació Jaume Bofill a aprofitar l’oportunitat que suposa PIAAC per tal d’estendre el seu treball més enllà de l’educació obligatòria i fer‐ho amb el rigor i la rellevància que ha caracteritzat els seus projectes més exitosos.

Partners/Sponsors