Congrés Internacional de Lideratge per a l'Aprenentatge

 

Els dies 3 i 4 de desembre del 2013 es va celebrar el Congrés Internacional de Lideratge per l'Aprenentatge, organitzat conjuntament per la Fundació Jaume Bofill i el projecte «Entorns innovadors d’aprenentatge» (Innovative Learning Environments – ILE) de l’OCDE, i amb el suport institucional del Departament d’Ensenyament. El Congrés va reunir experts en educació, representants de fundacions, personalitats del món educatiu, líders d’escoles i centres d’educació superior innovadors, i responsables en matèria de polítiques educatives de Catalunya i d’arreu del món. 

El projecte «Entorns innovadors d’aprenentatge» de l’OCDE ha demostrat tenir una gran influència a escala internacional en comptar amb la implicació de nombrosos sistemes educatius, i té com a objecte d’estudi des de les bases de la naturalesa de l’aprenentatge fins a estratègies per a la innovació a les escoles i els diferents sistemes educatius. La importància del lideratge entès com a «lideratge per a l’aprenentatge» rau en el fet que marca la direcció per a l’aprenentatge, en organitzacions que són cada cop més complexes. I ho fa a través del disseny i l’estratègia, i de posar en pràctica els objectius i els resultats de l’aprenentatge del segle XXI. 

  • Vegeu Informe de l'OCDE

#ICLL

Patrocinen
Aliances