Educació a l’hora

 

A Catalunya el debat sobre com han de ser els horaris escolars ha estat present al llarg d’aquestes darreres dècades en molts àmbits de la comunitat educativa, alguns recollits en documents com "Per un horari i jornada escolar: pedagògicament positius, laboralment raonables i socialment satisfactoris", elaborat pel MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) l’any 1993, o els textos del Consell Escolar de Catalunya (CEC) sobre el calendari i la jornada escolars (2002 i 2009).  Els últims anys, però, el debat sobre els temps educatius ha estat molt condicionat per la pugna entre mantenir la jornada partida tradicional o instaurar l’horari continu matinal, amb l’hora d’inici i finalització de les classes i la ubicació de la pausa de migdia com el principal cavall de batalla. Una tria que massa sovint ha passat per alt l’existència altres opcions possibles. 

Amb l’objectiu de contribuir a ressituar el debat sobre els temps educatius, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica hem elaborat d’un document amb propostes per definir un nou horitzó d’horaris escolars per al país, a la llum dels reptes educatius i socials d’avui. 

El document vol ser una aportació de valor en la configuració d’uns horaris equitatius i de qualitat, en el marc de transformació educativa, seguint els avenços que s’han fet en altres parts de l’Estat (com per exemple, l’Aragó) i en altres països del nostre entorn (Portugal, Alemanya o Dinamarca, entre d’altres). 

El projecte aporta criteris per definir uns nous horaris escolars al servei de l’educació integral, l’equitat i el benestar dels infants i adolescents, tractant, alhora d’ajustar-se a les necessitats de les famílies i ser una oportunitat de millora per als docents i educadors. Un model actual, flexible i adaptable a les realitats educatives, socials i territorials.

La proposta està pensada per al conjunt del sistema educatiu des dels segon cicle d’infantil fins a la finalització de l’ESO, incloent  escoles i instituts, així com també instituts-escola. Atenent al caràcter territorial de la proposta, també introduïm alguns criteris de governança del model. 

 

Aliances