Educació360

 

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. 

Visita el web d’Educació360 per conèixer a fons la iniciativa i saber com hi pots participar. 

Al nostre país hi ha centenars d’iniciatives educatives, socials, culturals, esportives, de lleure, artístiques... que formen un ric sotabosc. Conjuntament amb els centres educatius, proporcionen espais educatius i entorns positius d’aprenentatge. D’altra banda, des de les administracions públiques, en les últimes dècades s’han impulsat Projectes Educatius de Ciutat (PEC), Plans Educatius d’Entorn (PEE) i d’altres iniciatives territorials que han aportat un gran valor a les nostres comunitats. 

L’Educació 360 és resultat de tota aquesta riquesa i s’emmarca, en el moviment de transformació que viu la comunitat educativa. Vol esdevenir una proposta útil per tal de reforçar arreu tot aquest ecosistema educatiu existent i promovent la igualtat i noves oportunitats educatives.

Sumeu-vos-hi

Per tal de promoure aquesta concepció de l’educació, la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona han impulsat l’Aliança Educació 360. Actualment en formem part més de 140 institucions i organitzacions de tot Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats, centres educatius, grups de recerca i xarxes d’organitzacions socials, culturals i esportives i centres educatius d’arreu de Catalunya.

Tothom és convidat a sumar-se a l’Aliança Educació 360 i promoure aquesta nova mirada que ha d’impregnar l’educació al nostre país. Junts ho farem possible. Us hi podeu adherir!

Directora de l'aliança Educació360
Cap de comunicació de l’aliança Educació 360
Cap de gestió de coneixement i projectes educatius de l'aliança Educació 360
Coordinadora de l’aliança Educació 360
Aliances