Enquesta a les famílies de Catalunya (Famílies amb Veu)

 

Enquesta a 1.500 famílies de Catalunya, en el marc del projecte "Famílies amb veu" per tal de copsar les dinàmiques i abast de la participació de les famílies a l’escola.

El projecte “Famílies amb veu” respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infrarepresentat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria. 

El projecte constava de diferents recerques (enquesta a les AMPES de Catalunya, als directors de centre i a 1.500 famílies), d’un procés participatiu i culmina amb la redacció d'un Llibre Blanc sobre la participació de les famílies a l'escola. El llibre blanc vol contribuir a vertebrar un discurs de sector, a partir d'un marc conceptual clarificador, d'uns reptes de futur i una proposta d'agenda de temes pels propers deu anys. El projecte compta amb el suport i col·laboració de les principals federacions d'AMPA de Catalunya.

Aliances

Vídeos 1

Actes 2

Notícies 1