Escolarització a Granollers. Diagnòstic i propostes d’equitat educativa

 

La segregació escolar és avui una realitat a Catalunya. Aquest fenomen, comú a moltes societats contemporànies, s’ha consolidat a Catalunya en el transcurs de la darrera dècada de manera especialment accelerada. La consolidació d’aquests processos en els darrers anys modifica radicalment les oportunitats educatives de l’alumnat i tensiona la cohesió social als municipis.  

Són molts els municipis que s’han preocupat per les conseqüències que aquestes dinàmiques tenen en la cohesió social i en les oportunitats de l’alumnat. Els municipis tenen un cert marge de maniobra per mirar de revertir aquest fenomen social, i molts d’ells l’estan utilitzant. La publicació Municipis contra la segregació escolar recull alguns exemples.

Les dinàmiques descrites conflueixen en el cas del municipi de Granollers, en el que es produeixen alguns processos de concentració urbana de dificultats socials que es tradueixen en dinàmiques de segregació escolar. El projecte que es presenta es planteja dos grans objectius: realitzar un diagnòstic complet de l’escolarització a Granollers en els nivells educatius de primària i secundària; elaborar un conjunt de propostes d’intervenció educativa a diferents nivells, de manera participada amb els diferents actors municipals, així com elaborar un nou mapa escolar del municipi.

 

Aliances