Esport i valors. Avaluació i modelatge del Programa “FutbolNet”

 

És un projecte de la Fundació del Futbol Club Barcelona que durant el 2012 es va desenvolupar de manera pilot a 7 municipis catalans. Durant el 2013 es va implementar a 20 municipis de Catalunya i a Qatar, Oman i Iraq. El projecte té com a objectiu l’educació en valors a través del futbol.

La implementació del programa es regula a través d’un manual, on s’estableixen les activitats lúdicoesportives a desenvolupar així com una metodologia concreta anomenada futbol3. El programa consta de 6 mòduls, 1 per cadascun dels valors a treballar, i té una durada de 38 setmanes. La Fundació Jaume Bofill s’ha ocupat d'avaluar i fonamentar teòricament el programa per a la seva modelització i extensió a altres territoris i països durant els seus dos anys d'implementació. 

També s’han celebrat unes jornades sota el títol “L’esport com a motor de valors” a on van participar més de 150 persones; s’han publicat diversos documents (un informe breu i un llibre amb testimonis) i s’ha dissenyat un web amb l'objectiu de difondre el projecte i crear una comunitat d'aprenentatge entre els educadors que des de diverses entitats dinamitzen i desenvolupen les activitats.

 

Donen suport