Famílies amb Veu: La implicació de mares i pares en la millora de l'escola

 

El projecte “Famílies amb veu” respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infra-representat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria. El projecte inclou diverses recerques a fi d’explorar la dimensió de la participació de les famílies a les AMPA i els consells escolars així com copsar les raons i percepcions de les famílies catalanes envers la participació.

A tal efecte s’ha realitzat:

  • Enquesta a 1.500 AMPA a Catalunya i 1.400 directors d’escola per disposar d’un retrat fiable i fidel de l’activitat de les AMPA, les seves relacions, la magnitud de la participació i la seva contribució a la qualitat i l’equitat educativa.
  • Enquesta a 1.500 famílies de Catalunya per copsar les dinàmiques i l’abast de la participació de les famílies a l’escola.
  • Procés participatiu a l’àrea metropolitana de Barcelona i a Lleida per implicar-hi pares i mares de les AMPA de centres públics i privats de Catalunya, així com directors de centre i tècnics locals d’educació.

L'objectiu final és generar coneixement útil per enfortir el moviment de pares i mares i dibuixar una agenda de temes de futur que permetin enfortir el sector en format de llibre blanc. Amb el Llibre Blanc es vol contribuir a vertebrar un discurs de sector, a partir d'un marc conceptual clarificador, d'uns reptes de futur i una proposta d'agenda de temes pels propers deu anys. El projecte compta amb el suport i col·laboració de les principals federacions d'AMPA de Catalunya.

Donen suport
Aliances

Events 9

Diferents tipus de famílies, diferents tipus de participació
04/08/2014 - 18:30

Palau Macaya

L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
11/20/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"