Immigració i educació

 

El desconeixement de quines són les problemàtiques i necessitats d'aquest sector de la població que ha "desaparegut" de l'agenda política i la certesa de que la gestió de la diversitat sociocultural i les necessitats educatives que es derivin són temes claus per al país.

Amb aquesta recerca pretenem disposar d'un estat de la qüestió sobre la realitat educativa i social dels fills i filles de famílies estrangeres. L'objectiu últim és el d'obtenir informació que ens permeti establir els reptes a curt i mig termini  i dibuixar línies de treball per abordar els temes prioritaris. Per aquesta diagnosi de necessitats pretenem revisar la literatura i les dades, recopilar informació sobre polítiques i analitzar discursos d'actors claus. Com a producte s'obtindrà un document amb orientacions i criteris per la priorització de temes a abordar.

Directora de l'aliança Educació360
Directora de recerca