La família que ve

 

Com seran les famílies amb fills, d’aquí a 5-10 anys? Quines pautes de vida tenen els pares i mares avui que ens poden explicar com seran en un futur? Quines són les tendències familiars que impactaran en l’educació en la propera dècada?

Aquestes són algunes de les preguntes que es volen respondre amb l’estudi “La família que ve”,  impulsat pel Kid’s Cluster,  un marc de col·laboració, intercanvi d’idees i  partenariat entre més de 50 entitats i empreses, amb la infància com a nexe d’unió. 

L’estudi, realitzat per creafutur, vol conèixer les expectatives actuals dels pares i mares, pel que fa a la família i els productes i serveis al seu abast, en les àrees de: educació formal i no formal, lleure i joc, cultura, alimentació, tecnologia i canals de venda. D’altra banda, també vol detectar les principals tendències de consum, així com preveure les motivacions i necessitats que se’n deriven a 5-10 anys vista.

 

Directora de recerca
Coordinadora de projectes
Aliances
Temes