Les 3 coses que he après sobre educació (10 anys Debats d'Educació)

 

Per celebrar els 10 anys del fòrum Debats d'Educació s'ha impulsat la campanya "Les 3 coses que he après sobre educació" amb l’objectiu de reflexionar, compartir idees, i recollir propostes que contribueixin a fer front als reptes principals de l’educació a Catalunya. 

La campanya consisteix en un espai on‐line obert a la participació on qualsevol persona pot fer la seva aportació entorn a la pregunta: "Quines són les 3 coses que he après sobre educació?" L’espai de participació s’ha mantingut obert al llarg de tot el 2013, recollint propostes i reflexions entorn a 10 temes clau que s’han considerat crítics per l’educació a Catalunya en les properes dècades. 

“Les 3 coses que he après” ha estat un debat obert i en el que han participat gairebé 350 persones de tot tipus de col∙lectius: des d’experts en educació fins a mestres, professionals de l’administració pública, directors d’escola, pedagogs, educadors socials, estudiants o mares i pares.

#les3coses #debatsenacció

Aliances
Altres col·laboradors
Pascal International Observatory, CR&DRALL (Centre for Research & Development in Lifelong Learning - University of Glasgow)