Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) a Catalunya (Famílies amb Veu)

 

Enquesta realitzada a 1.500 AMPA a Catalunya i 1.400 directors d’escola en el marc del projecte "Famílies amb Veu" per diposar d’un retrat fiable i fidel de l’activitat de les AMPA, les seves relacions, la magnitud de la participació i la seva contribució a la qualitat i l’equitat educativa.

El projecte “Famílies amb veu” respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infra‐representat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria. El projecte consta de diferents recerques (enquesta a les AMPES de Catalunya, als directors de centre i a 1.500 famílies), d’un procés participatiu i culmina amb la redacció d'un llibre blanc sobre la participació de les famílies a l'escola. El llibre blanc vol contribuir a vertebrar un discurs de sector, a partir d'un marc conceptual clarificador, d'uns reptes de futur i una proposta d'agenda de temes pels propers deu anys.

El projecte compta amb el suport i col•laboració de les principals federacions d'AMPA de Catalunya.

Aliances

Events 4

L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
11/20/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"

10/29/2013 - 13:15

Col·legi d'Advocats

News 1