Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local

 

Municipis contra la segregació escolar, és un treball que recull les experiències de sis municipis catalans: Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i Valls, els quals al llarg dels darrers anys han desplegat amb diferents característiques i intensitat polítiques educatives de lluita contra la segregació.

El fenomen de la segregació escolar –concentració de població amb un atribut determinat (NEE, condició d’immigrant, condició social benestant) en determinades escoles– no és nou a Catalunya. En els darrers anys, però, l’aparent reducció de l’alumnat immigrant d’incorporació tardana al sistema educatiu (l’anomenada matrícula viva) i les urgències de la política educativa derivades de la crisi econòmica, semblen haver deixat en un segon pla aquest fenomen.

El llibre és el resultat col∙lectiu d’un grup d’experts de l’àmbit acadèmic, estudiosos de la política educativa, i de la valuosa aportació de regidors, exregidors i tècnics d’educació dels municipis estudiats. 

Les experiències recollides demostren que en determinades circumstàncies és possible que l’acció educativa municipal doni fruits des del punt de vista de l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats. Mitjançant l’ús de diferents instruments, alguns dels municipis estudiants aconsegueixen trencar l’excessiva concentració d’alumnes d’origen immigrat o d’alumnes amb NEE en determinades escoles.

Altres col·laboradors
Ajuntament de Terrassa, Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Valls, Ajuntament de Manlleu