AlterBeques

 

El context actual de restriccions pressupostàries, el creixement de les demandes en l’àmbit educatiu (0-3, formació al llarg de la vida,...) en la societat del coneixement així com l’increment de la precarietat econòmica de sectors socials vulnerables, demana repensar si el sistema d’ajuts a l’educació actual és suficient per donar-hi resposta.

L'objectiu de la recerca és revisar el sistema de beques de suport a la formació o altres modalitats de finançament individual actual (crèdits, subvencions, etc.) i explorar models provats amb èxit en altres indrets per proposar modalitats alternatives més ajustades a la necessitats actuals.

En la fase de diagnosi i exploració de les beques i ajudes a l’estudi, hem fet visibles les insuficiències i mancances del sistema, evidenciant la necessitat de repensar-lo. Podeu llegir les principals conclusions a les quals hem arribat a l’informe final del projecte, seguint aquest enllaç

 

PDF adjunts