Ordit: Lideratge i transformació social

 

Des de l’any 2007, la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques impulsen Ordit, un programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col∙lectiva i organitzacions no governamentals del país. 

El programa es concreta en un seminari intensiu (de diumenge a divendres) amb un marcat caràcter vivencial, en què hi participen 15 joves d’entre 23 i 35 anys. Al llarg del seminari es combinen elements de reflexió, de formació, d’intercanvi d’experiències i de coneixement en primera persona de dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals a diferents territoris de Catalunya. 

La major part del seminari, es divideix en sessions de debat de dues hores, amb la intervenció prèvia per part d’una persona significativa en aquell àmbit. L’any 2013 es celebra la 11a edició, essent l’educació, des de l’any 2010, el principal fil conductor del programa. S’ha elaborat una recerca que aprofundeix en els factors explicatius del lideratge social dels joves que han passat pel programa Ordit, al mateix temps que n’avalua el seu impacte. 

"Nous lideratges per a una nova època", ens permetrà saber com es posicionen aquest joves enfront l’actual context social, quines han estat les seves trajectòries vitals i quins elements han influenciat en les seves trajectòries de lideratge.

Aliances