Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD)

 

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya. L’objectiu del PaD és aportar dades sobre les desigualtats socials a Catalunya i la seva evolució al llarg del temps i contribuir a millorar el disseny de les polítiques socials en pro d’una major igualtat i justícia. L’enquesta PaD abraça un ampli ventall d’àmbits d’estudi com és l’educació, el treball (tant laboral com domèstic i familiar), la salut, l’habitatge, els ingressos, la llengua i la cultura política.

En les darreres onades (2011 i 2012), d’acord amb el gir que la Fundació Jaume Bofill fa per concentrar la seva activitat al voltant de l’educació, l’enquesta aprofundeix en la recollida de dades educatives, tant de les trajectòries educatives com del paper de les famílies i dels espais educatius informals. La recollida de dades es realitza anualment entre els anys 2001/02 i 2012, amb una mitjana de 4.800 individus i 1.760 llars per onada. En les seves onze onades d’activitat més de 10.000 persones i de 3.500 llars passen pel PaD. A fi de promoure la recerca i el coneixement de les desigualtats socials durant la dècada que inclou anys de bonança i els primers de la crisi, les dades estan en obert a la pestanya “microdades”.

* El projecte està inactiu i la documentació no s’ha actualitzat, pel que pot incloure enllaços que no funcionin. Disculpeu les molèsties! 

 

 

Socios/Patrocinadores
Aliances