Patis escolars oberts al barri: avaluació i propostes

 

El projecte Patis Oberts de l'IMEB, té com a principals objectius: Optimitzar l'ús dels centres escolars potenciant la seva vessant educativa i social, fent possible un ús del pati entre els col∙lectius i/o activitats que es puguin realitzar sense interferències tot potenciant la seva interrelació.

I donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies que s'exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat. Durant el 2012 la Fundació ha definit i ha implementat un model d'avaluació del programa per tal de, fonamentar‐lo teòricament i introduir millores en el model per fer possible la seva extensió. Per enfortir el procés d'avaluació, s'ha celebrat un seminari amb l'objectiu de nodrir el contingut de la recerca i aportar una comparativa amb projectes similars internacionals. La recerca va finalitzar al 2013 i esperem poder publicar les conclusions al 2014.

Altres col·laboradors
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)