Polítiques de formació professional i ocupació a Catalunya

 

En el marc del projecte Formació Professional i Ocupació a Catalunya s'ha realitzat una recerca sobre l’estat de la Formació Professional a Catalunya. A la recerca es fa una revisió dels indicadors des d'una perspectiva comparada i internacional per tal d'aportar dades i evidència que són particularment rellevants per l'FP a Catalunya. La recerca desmenteix alguns tòpics sobre l'FP i aporta coneixement útil a la millora del model actual d'FP.

Les propostes i recomanacions permeten desenvolupar una estratègia de mobilització dels principals agents educatius a partir de recomanacions polítiques i una agenda d’acció i recerca que permeti continuar aprofundint en aquest àmbit tradicionalment oblidat pel sistema educatiu i del que encara disposem de poca evidència empírica.